สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม

หลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วสำหรับ สถาปัตยกรรม มันก็คือสิ่งที่ถูกออกแบบและก่อสร้างขึ้นมาโดยการใช้สิ่งต่างๆ ในการก่อสร้างมันก็เหมือนกับที่อยู่อาศัยหรือบ้านของเรานั่นแหละแต่มันจะมีความแตกต่าง และมันก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่คนอาจจะเข้าไปอาศัยอยู่ไม่ได้ มันมีอยู่หลากหลายอย่างหลากหลายแบบซึ่งต้องบอกเลยว่าสถาปัตยกรรมนั้น มันก็มีความคล้ายคลึงกับเจดีย์ในบ้านเรา สิ่งที่สำคัญของมันเลยก็คือไม่เพียงแต่เป็นตัวบ่งบอกถึงวัฒนธรรมอารยธรรมแต่มันถูกสร้าง เพื่อให้เกิดความสวยงามและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการต้องบอกก่อนเลยว่างานสถาปัตยกรรมนั้นมันเป็นที่ที่รวมงานศิลปะทุกอย่างแทบทุกชนิดโดยส่วนใหญ่แล้ว โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีรูปแบบในการจัดขึ้น ซึ่งบ่งบอกกับสังคมตามเอกลักษณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นการบ่งบอกแบบชัดเจนและโดดเด่น และมีศิลปะและรูปแบบสถาปัตยกรรมนั้นมันก็มีอยู่ 3 แขนง

  1. ภูมิศาสตร์สถาปัตย์ อย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบในการจัดวาง เพื่อทำให้มีความสวยงามเหมือนการจัดต้นไม้ดอกไม้ให้มีความสวยงาม และอยู่ในที่ที่มันควรอยู่เป็นต้น
  2. สถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งก่อสร้าง อย่างเช่น การสร้างตึกมันเป็นไปตามชื่อของมันก็คือ การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการสร้างอะไรก็แล้วแต่คอนโดบ้านเรือนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
  3. สถาปัตยกรรมผังเมือง มันเป็นการออกแบบแผนผังของเมือง เพื่อที่จะได้มีการจัดวางให้มันเป็นระเบียบไม่เละเทะและทำให้เมืองออกมาสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นความสะอาดความรวดเร็วและยังต้องเลือกให้ถูกหลักสุขาภิบาล มันก็คล้ายกับสถาปนิกนั่นแหละ 

ส่วนใหญ่แล้วงานด้านสถาปัตยกรรมนั้นที่เป็นสิ่งก่อสร้าง หรือการก่อสร้างส่วนใหญ่แล้วจะให้ความสำคัญอยู่กับไม่กี่อย่างอย่างแรกมันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มี ความสวยงาม ความเรียบร้อย ความลงตัว อย่างต่อมาหลังจากสร้างแล้วมันจะต้องมีความแข็งแรง และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และสามารถใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้โดยไม่มีปัญหา อย่างสุดท้ายมันต้องนำมาใช้ได้จริง สามารถนำมาทำประโยชน์ได้ถ้าให้พูดกันตามตรงแล้วสถาปัตยกรรมนั้น มันไม่เป็นเพียงแต่ให้ความสวยงามแก่ผู้รับชมเท่านั้น แต่มันยังมีความเป็นศิลปะรวมถึงประโยชน์ในการใช้งาน และมันก็มีความสำคัญ 

องค์ประกอบของสถาปัตยกรรม

ถ้าจะให้พูดถึงองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม และเราก็มันก็หมายถึงอาคารหรือสถานที่ต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันมีการถูกก่อสร้างขึ้น หรือสร้างขึ้นมาและนำมันมาประกอบเพื่อให้เป็นงานสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วงานสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาจะมีเอกลักษณ์ หรือลักษณะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่เน้นแค่ความงามเท่านั้น แต่ความงามก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีเรียกได้ว่าสื่อในสิ่งต่างๆ กันได้อย่างลงตัวโดยส่วนใหญ่แล้วงานสถาปัตยกรรมนั้นมันแบ่งได้ 2 ลักษณะ

องค์ประกอบของแผนผัง ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกหรือด้านกายภาพมันเป็นตัวบอกที่ตั้งขอบเขต และองค์ประกอบทางด้านต่างๆซึ่งเราจะรู้ได้ว่าหลังจากการประกอบขึ้น แล้วมันจะเป็นอย่างไรในการทำแผนผังขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ไปถึงเป้าหมายโดยเร็ว และคาดเคลื่อนน้อยที่สุดและส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่รูปแบบในการออกแบบ หรือแนวคิดแต่โดยของไทยแล้วจะมีการเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนา ซึ่งจำเป็นที่จะต้องแบ่งเขตเพราะมีองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยแต่ละงานสถาปัตยกรรมนั้นมันจะมีประโยชน์ในด้านที่แตกต่างกันการใช้สอยที่ไม่เหมือนกัน

องค์ประกอบของอาคาร เป็นหนึ่งส่วนที่เป็นส่วนย่อยที่มันจะให้ความสวยงามแก่อาคารได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่เพียงแต่การประดับตกแต่งด้วยสิ่งต่างๆ แต่มันก็ต้องมีความคงทนและมีความแข็งแรงเพื่อที่จะรองรับสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและไม่ทรุดไม่พังลงมา และที่สำคัญคือมันต้องมีความสวยงามส่วนใหญ่แล้วงานด้านสถาปัตยกรรมนั้น จะใช้ความประณีตเพื่อบ่งบอกถึงความสำคัญ และความหมายในรูปแบบต่างๆ มันมีมนต์ขลังมีความสมบูรณ์และลงตัว ซึ่งองค์ประกอบของอาคารก็มีอยู่ไม่กี่ลักษณะเท่านั้น

ประเภทงานสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมแบบเปิด

โดยส่วนใหญ่แล้วงานสถาปัตยกรรมแบบเปิดนั้น มันจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความสวยงาม และมีความประณีตเพื่อใช้ในการเปิดให้ประชาชน หรือบุคคลใดก็ตามที่มีความสนใจสามารถเข้ามาชมความสวยงามไม่ว่าจะเป็นภายใน หรือภายนอกและงานสถาปัตยกรรมแบบเปิดนั้น โดยส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่จะแต่ภายในเท่านั้นแต่ภายนอกรวมถึงวิวทิวทัศน์ในรูปแบบต่างๆ จะมีการจัดขึ้นมาให้มีความสวยงามและระบายอากาศได้ดี เพื่อที่จะได้เข้าชมมันได้อย่างไม่มีปัญหา

สถาปัตยกรรมแบบปิด

ถ้าจะให้พูดถึงงานสถาปัตยกรรมแบบปิดแล้วแล้วก็ มันเป็นสิ่งที่ผู้ก่อสร้างมาด้วยความเชื่อในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นมันจึงเป็นเหมือนสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์จำเป็นที่จะต้องให้ความเคารพบูชา จึงไม่ค่อยนิยมเปิดให้มีผู้เข้าชมหรือประชาชนเข้าไปชม เพราะส่วนใหญ่แล้วสถานที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบปิดนั้น จะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ประดับอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนสถาปัตยกรรมแบบเปิด เพราะมันเป็นความเชื่อที่อยู่ในศาสนาความศรัทธาในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นงานศิลป์ที่มาจากสถาปัตยกรรมแบบปิดนั้น ไม่เพียงแต่ไม่เปิดให้คนอื่นหรือประชาชนเข้าไปดูแต่มันเป็นการรักษาสภาพต่างๆ ให้คงอยู่นานที่สุดเสียมากกว่า