สถาปัตยกรรมโรมัน

สถาปัตยกรรมโรมัน
สถาปัตยกรรมโรมัน

สถาปัตยกรรมโรมันโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีอิทธิพลทางด้านศิลปะมาจากกรีก เพราะว่าสาเหตุที่กรีกนั้นได้มีอิทธิพลต่อโรมันก็คือจุดเด่นเลยก็คือความประณีต และงดงามแล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นศิลปะจากทางโรมันจะมีความโดดเด่นอยู่ที่ความใหญ่โตมโหฬารและมีความหรูหราอลังการสง่างาม และจะถูกสร้างขึ้นมาให้มันมีความมั่นคงคงทนและแข็งแรงและต้องยอมรับจริงๆ ว่าสถาปัตยกรรมของโรมันนั้นมีหลายที่ที่มีชื่อเสียงมาก และมันก็เป็นชาติแรกที่ได้มีการคิดค้นสร้างคอนกรีตขึ้นได้โดยทางโรมันเคยใช้คอนกรีตทำให้เป็นรูปโดมที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันมันก็มีชื่อเสียงมันก็คือวิหารแทนเธออนหรือโคลอสเซียม ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็น สถาปัตยกรรมโรมัน ที่มีขนาดใหญ่มาก และในปัจจุบันโคลอสเซียมก็เป็นสนามกีฬาที่เป็นรูปวงรี จุคนได้ถึง 50,000 คน และสิ่งที่สร้างชื่อให้กับสถาปัตยกรรมโรมันก็คือประตูชัยมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฉลองชัยชนะของทหารโดย เฉพาะและมีการจัดตกแต่งประณีตสวยงามมาก

แต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่งานประติมากรรมของโรมันนั้นถูกสร้างขึ้นมาเอาจริงๆ แล้วมันมีส่วนน้อยถ้าจะให้พูดกันตามตรงก็คือมีไม่มากเท่าไหร่นัก โดยเขาจะเน้นการขนย้ายเสียมากกว่าโดยการขนย้ายมาจากกรีก เพราะกรีกมีความสามารถและสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงทำให้มีการขนย้ายมาจากกรีกและนำมาสร้างสรรค์ หรือมาต่อเติมและส่วนใหญ่ก็จะทำเลียนแบบของกรีกเกือบจะทั้งหมด ถึงโรมันจะมีรูปแบบที่มีไม่เหมือนใครก็ตามแต่แต่เขาก็ได้นำรูปแบบของกรีกเข้ามาเสริม เพื่อให้มันมีความสวยงามแต่ถึงอย่างไรแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นศิลปะของทางโรมันซะเสียอย่างเดียว มันมีกรีกเข้ามาร่วมด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามและโดดเด่นมาก

สถาปัตยกรรมโรมัน ที่น่าสนใจ

สถาปัตยกรรมโรมัน

โคลอสเซียม

มันเป็นสนามกีฬาที่ถูกสร้างขึ้นโดยมันจะถูกอาร์กโค้งที่มีชื่อเสียงที่สุด นำมาสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่โดยใช้อาร์กโค้งเป็นหลักซึ่งที่ตั้งของมันนั้นก็ได้ตั้งที่ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี มันเป็นโคลอสเซียมที่มีการดัดแปลงมาจากโรงละครที่จะถูกใช้เล่นในกลางแจ้งของกรีก และมันก็ถูกใช้อาร์กโค้งในการสร้างโคลอสเซียมขึ้นมาเพื่อให้มีเอกลักษณ์ของชาวโรมัน ซึ่งมันมีการสร้างที่ใหญ่โตมโหฬารมาก โดยส่วนใหญ่แล้วสนามกีฬานี้มันก็เปรียบเสมือนเป็นสนามกีฬาที่จะต้องมีการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างคนกับคน หรือ คนกับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ ตั้งแต่ในสมัยก่อนได้มีการใช้ เพื่อการต่อสู้และบรรจุคนได้เยอะมา กซึ่งถึงมันจะเป็นเกมที่โหดร้ายแต่มันก็เกิดขึ้นจริง และมันก็เป็นความนิยมของคนในสมัยก่อน

อาร์กโค้ง0

อาร์กโค้ง

มันเป็นองค์ประกอบหลักของสถาปัตยกรรมโรมันเลยก็ว่าได้ เพราะส่วนใหญ่จะนิยมนำมันมาใช้กันอยู่เป็นจำนวนมากอย่างเช่นโคลอสเซียมมันมีความสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ โดยเขามีความเชื่อว่าอาร์กโค้งร้านมีส่วนช่วยที่จะทำให้โรมันในอดีตมีความรุ่งเรือง และได้ผลลัพธ์มาจากอาร์กโค้งนั่นแหละที่ทำให้เกิดความรุ่งเรืองในสมัยก่อน โดยการจะใช้แท่งหินขนาดใหญ่นำมาวางกันจนเป็นโค้งเหมือนเกือกม้า และจะมีแกนตรงกลางทำหน้าที่ยึดให้ส่วนอื่นนั้นมันอยู่ด้วยกัน มันไม่ได้มีขนาดที่จำกัดและมันมีความมั่นคงมากมันทำให้อาณาจักรโรมันสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ใหญ่ๆ ได้โดยการใช้อาร์กโค้งเป็นตัวช่วยในการสร้างไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาโคลอสเซียม หรือประตูชัยรวมถึงสะพานกระทั้งท่อส่งน้ำก็มีความแข็งแรง

สถาปัตยกรรมโรมัน

ท่อส่งน้ำโรมัน

นี่สถานที่หนึ่งที่มีความสำคัญมากเพราะมันเป็นสถานที่ในการลำเลียงน้ำสะอาด และมันก็อยู่ไม่ไกลจากโคลอสเซียมเท่าไหร่นักและที่นี่ก็มีการใช้อาร์กโค้งเป็นองค์ประกอบในการสร้างท่อส่งน้ำของโรมัน เพราะจะมีการขนส่งลำเลียงน้ำสะอาดให้ไปถึงเซโกเวียมันเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากอยู่ทางตะวันตก โดยหน้าทางเข้าของเมืองนั้นจะมีรูปแบบของอาร์กโค้ง มันเป็นท่อส่งน้ำโบราณที่มีความสำคัญต่อสถาปัตยกรรมโรมันมาก และเป็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร

ประตูชัย

ประตูชัย

มันถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นสถาปัตยกรรมและมันมีศิลปะที่สวยงามมันถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่ทหาร ซึ่งเป็นนักรบที่ได้รับชัยชนะกลับมาได้มีการสร้างประตูชัยขึ้นมาก็เพื่อเฉลิมฉลองในชัยชนะที่ได้นำกลับมานั่นเอง มันเป็นเหมือนสิ่งที่พาความยิ่งใหญ่ความเจริญพระจักรวรรดิไปสู่โลกใหม่ที่มีความยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม และมันเป็นที่จดจำให้กับผู้ที่มาเยือนมันเป็นเพียงประตูขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยม แล้วต้องบอกเลยว่าในขณะนี้มันถูกรักษามาจนสภาพสมบูรณ์มากมันอาจจะไม่ได้สวยงามมากเท่าไหร่นัก แต่มันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนการสร้างมันขึ้นมาก็ เพื่อนักรบมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ประกาศถึงความมีอำนาจ และความยิ่งใหญ่ของชาติโรมัน

สะพานเซนเดรีย0

สะพาน

ในสมัยก่อนมันเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่มีการสร้างขึ้นในยุคโรมัน บางครั้งการจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งอาจจะติดตรงที่ว่าต้องข้ามทางน้ำจึงเป็นสิ่งที่ลำบาก ดังนั้นจึงได้มีการสร้างสะพานขึ้นเพื่อเชื่อมไปยังอีกฝั่งของน้ำ และในปัจจุบันยังมีสถาปัตยกรรมที่เป็นสะพานอยู่ประมาณ 961 แห่งและมันก็อยู่ในหลักหลายประเทศถึง 26 ประเทศสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือยังมีการใช้อาร์กโค้ง เพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของโรมันเลยก็ว่าได้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามีการใช้อาร์กโค้ง บอกได้คำเดียวเลยว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมของโรมันอย่างแน่นอน อย่างเช่น สะพานเซนเดรียมันเป็นสะพานที่มีการสร้างขึ้นโดยใช้อาร์กโค้ง มีความลงตัวถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสวยงาม และเป็นสะพานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 จากที่มีการหลงเหลืออยู่ไม่มีการตกแต่งเป็นพิเศษ